Hieronder ruim twintig veelgestelde vragen; klik erop en het antwoord verschijnt.

 

Wat is psychobalancing?

Psychobalancing is een manier van therapeutisch werken met het lichaam als uitgangspunt. Deze vorm van lichaamswerk gaat ervan uit dat spirituele groei en psychische gezondheid bereikbaar zijn als je je lichaam aandacht geeft en ontspant. Je lichaam is de basis van je leven. Je lichaam gebruiken als opbergkast van ongewenste gevoelens geeft psychische problemen. Deze problemen nemen meestal de vorm aan van lichamelijk ongemak of spanning. Het lichaam biedt op deze manier toegang tot het oplossen van die problemen.

‘Psychobalancing” biedt mogelijkheden voor meer ontspanning, verlichting van je problemen en meer contact met je kern, d.w.z. de ruimte achter je problemen.

Hoe lang duur de opleiding?

De opleiding bestaat uit drie gedeeltes, waarbij elk deel een afgerond en afsluitend geheel is.
Het 1e deel duurt een jaar en omvat 6 weekends. Het 2e deel duurt een jaar en omvat 5 weekends. Het 3e jaar is facultatief en omvat 3 weekends. Een weekend duurt van vrijdagavond 19.30 uur tot zondagavond 17.30 uur. Uitzondering hierop vormt het tantra-weekend in het 1e en 2e jaar; dit weekend begint op vrijdagmorgen om 10.00 uur.

In welke weekends wordt de opleiding gegeven?

Eerste jaar: 7-9 september 2007, 16-18 november 2007, 18-20 januari 2008, 14-16 maart 2008, 30 mei - 1 juni 2008 en 27-29 juni 2008.

Tweede jaar: 12-14 september 2008, 14-16 november 2008, 19-21 januari 2009, 15-17 maart 2009, 21-23 juni 2009.

Derde jaar: 13-15 september 2009, 20-22 januari 2010, 21-23 juni 2010.

Waar wordt de opleiding gegeven?

De locatie van de opleiding is het centrum 'de Lindehoeve', een boerderij aan de rand van Alphen a/d Rijn, Ridderbuurt 3, 2402 NG, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-444865. In de boerderij overnacht je in meerpersoons kamers.

Moet ik een bepaalde vooropleiding hebben gehad om aan de opleiding deel te nemen?

Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Wel heb je minimaal één weekend workshop psychobalancing gevolgd of een vergelijkbare workshop of cursus elders. Iedereen die over een normale intelligentie beschikt, kan de opleiding volgen. In het verleden lag het opleidingspeil van cursisten tussen middelbaar beroepsonderwijs- en universitair niveau. Belangrijker dan je vooropleiding is je motivatie.

Word ik zonder meer toegelaten tot de opleiding?

Nee, je krijgt eerst een intake-gesprek met één of twee van de docenten aan de hand van een door jou ingevuld intake-formulier. Bij het ingevulde formulier heb je een A-4 gevoegd, waarop je je motivatie voor je deelname aan de opleiding weergeeft.
In het intake-gesprek hebben wij het over jouw motivatie, je opleidingsachtergrond, werk of andere activiteit, je fysieke en psychische gezondheid en wat je wilt leren. De uitkomst van dit intake-gesprek bepaalt of je toelaatbaar bent. Je krijgt de beslissing een week na het gesprek te horen.
Bij een te groot aantal deelnemers voor de opleiding vindt de toelating plaats op basis van het tijdstip van aanmelding.

Ik heb al een lichaamsgerichte of therapeutische opleiding gevolgd. Wat leer ik er dan nog bij?

De training is bijzonder interessant voor mensen die al met cliënten werken (b.v. als psychotherapeut, “alternatieve” behandelaar, fysiotherapeut of sportmasseur). Het programma biedt een verbreding en verdieping van de al opgedane kennis en vaardigheden. Kijk daarvoor naar “competenties” en de programma’s van de weekends.

Wat is het voordeel om de opleiding te volgen i.p.v. een aantal losse workshops?

De belangrijkste voordelen ten opzichte van losse weekendworkshops en avondcursussen zijn:
je ontwikkeling verdiept zich, omdat er intensiever en langduriger gewerkt kan worden aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit
je werkt langere tijd met een vaste groep, waardoor er meer groepsbinding en vertrouwen ontstaat om persoonlijke zaken uit te werken
er kan meer thematisch gewerkt worden om zo dieper op processen in te kunnen gaan
er is meer tijd en ruimte om aandacht te besteden aan emoties in deelrondes (de z.g. “sharings”) en de wijze waarop je daar als lichaamswerker mee om kunt gaan.

Als ik de opleiding volg, wat kan ik dan aan het eind?

Wij hebben een training opgezet, die je een duidelijk inzicht geeft waar je in getraind wordt. Daarvoor kun je het deel over “competenties” lezen. De hele opleidingsinhoud is terug te vinden in deze competenties. We zullen steeds vanuit de ervaring werken en theorie en praktijk met elkaar verbinden.
Kort samengevat is het 1e jaar van de opleiding gericht op je persoonlijke ontwikkeling en de verdieping van je zelfkennis, gecombineerd met het leren van massagetechnieken.

Het 2e jaar leidt op tot de kwalificatie “psychobalancer”. Dit jaar is bestemd voor cursisten die een eigen praktijk voor psychobalancing willen beginnen en voor diegenen die verder willen gaan met de verdieping van hun persoonlijke ontwikkelingsproces. Je krijgt onderwerpen aangeboden op het gebied van therapeutische vaardigheden, je ontwikkelt je massagetechnieken verder en je leert professioneel werken met cliÎnten.

In het 3e jaar worden er weekends aangeboden die je als gediplomeerde “psychobalancer” verder bijscholen rond bepaalde thema’s. Op deze manier krijg je een verdere uitwerking en verdieping van je kennis en vaardigheden als professionele “psychobalancer”.

Wat zijn “competenties”?

In de opleiding verwerf je kennis, vaardigheden en een professionele houding. Wat je kunt en kent en welke houding je aanneemt bij het werken met wat je geleerd hebt als je de opleiding met succes hebt afgemaakt, vormen samen je “competenties”. Je bent dan in staat om een aantal zaken te begrijpen, toe te passen en in je houding en gedrag geïntegreerd tot uitdrukking te brengen.

Is er een programma voor elk weekend bekend?

Ja, je kunt dit programma uitgebreid vinden bij “inhoud opleiding”.

Hoeveel tijd investeer ik in de opleiding?

Het 1e jaar omvat 6 weekends met in totaal zo’n 22 opleidingsuren naast de pauzes tussendoor. Uitgaande van 45 werkweken per jaar kun je rekenen op zo’n 5 tot 8 uur per week werken aan opdrachten, uitwisselingen met mede-cursisten en het lezen van literatuur.

Het 2e jaar omvat 5 weekend met eenzelfde aantal opleidingsuren als in het 1e jaar. De weekbelasting ligt met vergelijkbare activiteiten rond de 6 tot 9 uur per week.

Het 3e jaar omvat drie weekends met eveneens een vergelijkbaar aantal opleidingsuren. De weekends bereid je voor met het lezen van literatuur en na het weekend oefen je met de stof, wat per weekend uitkomt op 20 tot 25 uur voorbereiding en uitwerking achteraf.

Hoeveel tijd wordt er besteed aan het leren masseren?

Elk weekend in het 1e jaar worden er massagetechnieken in drie massagesessies gedemonstreerd. Daarna brengen de cursisten de massagetechnieken in een uitwisselsessie in de praktijk. Bij elkaar wordt er per weekend ongeveer 8 uur besteed aan deze activiteit, dus 1/3 van de beschikbare opleidingsuren. In het 2e jaar is dit zo’n 6 uur per weekend en in het 3e jaar is het afhankelijk van het thema van het weekend.
Tussen de weekends organiseren de cursisten massage-uitwisselingen, waarin ze opnieuw massagetechnieken oefenen. Deze uitwisselingen nemen zo’n 50 uur in beslag.

Moet ik veel lezen over allerlei onderwerpen?

Theorie en praktisch werken ondersteunen elkaar. Bij elk weekend hoort daarom het lezen van literatuur over de behandelde onderwerpen. Reken in totaal op 3 ‡ 4 uur lezen per week op basis van 45 weken per jaar.

Hoe groot is de groep die aan de opleiding deelneemt?

De groep bestaat uit minimaal 14 en maximaal 30 deelnemers.

Wordt er een examen afgenomen aan het eind van een jaar?

Je wordt het hele jaar door beoordeeld op je prestaties en activiteiten. Wil je tot het 2e jaar toegelaten worden, dan heb je het 1e jaar naar het oordeel van de docenten met succes afgerond. Er is dus niet één afsluitend en afrondend examen.

Krijg ik een diploma als ik de opleiding met succes heb afgerond?

Je krijgt na het succesvol afronden van het 1e jaar van de opleiding een getuigschrift. Heb je het 2e jaar afgerond en vinden de docenten, aan de hand van je resultaten, je geschikt om met individuele cliÎnten te werken, dan krijg je een getuigschrift waarop vermeld staat dat je een psychobalancing praktijk mag beginnen als gediplomeerd “psychobalancer”. In de overige gevallen krijg je een getuigschrift dat aangeeft dat je de opleiding hebt gevolgd.

Hoeveel kost de opleiding?

Het 1e jaar van de jaartraining kost € 1950 (waarvan € 450 voor logies, eten en drinken), het 2e jaar kost € 1880 (waarvan € 380 voor logies, eten en drinken) en het facultatieve 3e jaar kost € 960 (waarvan € 210 voor logies, eten en drinken). Het bedrag exclusief kosten voor logies, eten en drinken stort je na een positieve toelatingsbeslissing één maand voorafgaand aan het begin van de opleiding op rekening van Cor van Kippersluis te Leiden, Postbankrekening 36 42 426. Daarmee is de toelating definitief geworden.
De kosten voor logies, eten en drinken betaal je in het eerste weekend van de opleiding contant aan één van de eigenaren van het centrum “De Lindehoeve”.

Moet ik inschrijvingskosten betalen?

De inschrijving vindt per jaar plaats. Voorwaarde voor inschrijving in het 1e jaar en voor zij-instromers in het 2e jaar is het na aanmelding storten van € 250 inschrijfgeld op rekening van Cor van Kippersluis te Leiden, Postbankrekening 36 42 426. Als je na het intake-gesprek niet zou worden toegelaten, dan krijg je € 200,- op je rekening teruggestort. Bij toelating wordt € 200,- in mindering gebracht van het cursusgeld.

Kan ik de opleidingskosten gespreid betalen?

Er is in overleg een betalingsregeling vast te stellen, als het vooraf ineens betalen erg bezwaarlijk is.

Waar kan ik de literatuur van de opleiding krijgen?

Wij hebben een goede relatie opgebouwd met boekhandel Kailash, Pieterskerk Choorsteeg 16, 2311 TR Leiden, tel. 071- 513 78 02. Hij heeft onze literatuur in principe voorradig.
Als je kosten wilt besparen, is het interessant om te kijken of je de boeken 2e-hands via b.v. De Slegte kunt krijgen.

Is het een erkende opleiding?

Er zijn drie soorten erkenning.

  1. De eerste manier van erkenning is een erkenning door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De cursisten voor deze opleidingen komen in aanmerking voor studiefinanciering.
  2. De tweede manier van erkenning is een opleiding waaraan een beroepsvereniging is gekoppeld van werkers met dit diploma. Beroepsverenigingen stellen, op sterk verschillende wijze, eisen aan de manier van werken van opgeleiden.
  3. De derde manier van erkenning is de erkenning door cliÎnten. Zij bepalen de kwaliteit van wat de therapeut te bieden heeft in hun evaluaties van de sessies en door het succes van de therapie in het bereiken van de doelstellingen van de cliënt.

Onze opleiding heeft de derde soort erkenning en biedt, in de vorm van eisen die aan de gediplomeerden en hun beroepspraktijk worden gesteld en in de vorm van verplichte supervisie en intervisie, een variant op de tweede soort erkenning.

Is er een beroepsvereniging voor “psychobalancers”?

Wij zijn bezig om de mogelijkheden van een beroepsvereniging te onderzoeken, omdat het aantal gekwalificeerde en gediplomeerde “psychobalancers” zich gestadig uitbreidt. Als wij op dit gebied vorderingen hebben geboekt laten wij dat via de website en rechtstreeks aan onze cursisten weten.