De organisatie rond de opleiding

Docenten

imageCor van Kippersluis is tevens coördinator van de jaartraining. Hij is in 1985 afgestudeerd als klinisch psycholoog. In 1991 heeft hij het Rebalancing-diploma behaald. Verder deed hij een opleiding tot Rationeel-emotief Therapeut (RET) en Hypnotherapeut en hij heeft zich intensief beziggehouden met bio-energetica, yoga, gestalttherapie en meditatie. Op de universiteit heeft hij trainingen in sociale- en hulpverleningsvaardigheden gegeven. Hij geeft sinds 1991 cursussen en workshops Rebalancing en meditatiecursussen en sinds 1994 de jaartraining. Hij heeft een praktijk in Leiden.

imagePhilip Unger is in 1976 afgestudeerd als socioloog. Hij was o.a. docent, directeur en beleidsmedewerker bij een grote onderwijsinstelling in Utrecht. Hij deed cursussen in diverse lichaamswerktechnieken en volgde de jaartraining Psychobalancing. Hij is rijksgediplomeerd sportmasseur. Hij is docent Psychobalancing sinds 1997. Hij deed vele jaren karate en beoefent nu Tíai Chi. Hij zal o.a. de Tíai Chi en de anatomielessen verzorgen. Hij heeft een praktijk voor Psychobalancing in Leiden.

 

anitaDocente Anita van Ammers heeft een Psychobalancing-, ontspanningsmassage-, reiki-, babymassage en meditatiepraktijk in Roelofarendsveen en Oude Wetering. Zij volgde de Psychobalancing-opleiding na vele trainingen op het gebied van emotioneel lichaamswerk, reiki en massage.

 

 

imageIngrid Meinders, heeft een Psychobalancing-, kinesiologie en cranio-sacraaltherapiepraktijk in Delft sinds 1995. Daarnaast is ze part-time werkzaam in het basisonderwijs als remedial teacher. Zij volgde de opleiding kinesiologie, Psychobalancing en volgt de opleiding voor cranio-sacraal therapeut.

 

Weekends

1e Jaar: september 2007 - juni 2008
Het 1e jaar van de opleiding is verdeeld over 6 weekends; het weekend duurt van vrijdagavond 19.30 tot zondagavond 18.00 uur. Er wordt overnacht en gegeten in de boerderij.

2e Jaar: september 2008 - juni 2009
Het 2e jaar van de opleiding is bestemd voor diegenen die het 1e jaar met succes hebben afgesloten. De opleiding is verdeeld over 5 weekends; het weekend duurt van vrijdagavond 19.30 tot zondagavond 18.00 uur. Er wordt overnacht en gegeten in de boerderij.

3e jaar: september 2009 - juni 2010
Het 3e jaar is bestemd voor diegenen die het 2e jaar met succes hebben afgesloten. Doel is het verdiepen van de leerstof op het gebied massagetechnieken en therapeutische vaardigheden die in het 2e jaar aan de orde is geweest. Deze leerstof is ondersteunend voor het opzetten van en werken in een eigen praktijk.

Voor hen die een eigen praktijk opzetten is groepssupervisie en -intervisie een verplicht onderdeel in dit 3e jaar.

Data en rooster per weekend

Elk weekend vinden er in ieder geval drie massagedemonstraties plaats met daarop volgende massage-oefening door de cursisten. Daarnaast wordt een thematisch onderwerp uitgebreid behandeld.

Lokatie en plattegrond

De opleiding wordt gegeven in het centrum de ìLindehoeveî, een boerderij aan de rand van Alphen a/d Rijn. Het adres:
De Lindehoeve
Ridderbuurt 3
2402 NG Alphen a/d Rijn
tel. 0172-444865.

Cursuskosten en accomodatiekosten

De prijs voor het 1e jaar van de opleiding bedraagt € 1500,-. Bijkomende kosten voor logies en eten zijn € 450,-, in totaal € 1950,-. De deelnemers slapen in meerpersoons kamers. In de kosten voor logies en eten zijn begrepen: alle maaltijden op zaterdag, ontbijt en lunch op zondag en drinken. Er wordt vegetarisch gegeten.

De prijs voor het 2e jaar bedraagt € 1500,- en € 380 voor logies en eten onder dezelfde condities als in het 1e jaar, in totaal € 1880. De hogere prijs voor het 2e jaar wordt verklaard door extra kosten voor het beoordelen van sessieverslagen, supervisie, proefsessie en reader.

De prijs voor de drie workshops in het 3e jaar is € 750,- en € 210 voor logies en eten onder dezelfde condities als in het 1e en 2e jaar, in totaal € 960. De groepssupervisie kost € 60,- per persoon per dag.

Toelating en inschrijving

Inschrijving vindt per jaar plaats. Voorwaarden voor inschrijving zijn:

  • het gevolgd hebben van een introductieweekend psychobalancing of het kunnen aantonen van een kwalitatief vergelijkbare activiteit
  • het invullen van het intake-formulier
  • het voeren van een intakegesprek met twee docenten van de opleiding
  • het voldoen van € 250,- inschrijfgeld op rekening van Cor van Kippersluis te Leiden, Postbankrekening 36 42 426; als over het toelatingsverzoek negatief besloten wordt volgt een terugstorting € 200,-

Na een positieve toelatingsbeslissing stort de deelnemer de resterende € 1000,- één maand voorafgaand aan het begin van de opleiding. Daarmee is de toelating pas definitief geworden.
De kosten voor logies en eten van € 275,- worden in het eerste weekend van de opleiding contant afgerekend met één van de eigenaren van het centrum “De Lindehoeve”.

Intake

Elke cursist vult een schriftelijk intakeformulier in. Bij het ingevulde formulier voegt de belangstellende een A4, waarop de motivatie tot de deelname aan de opleiding weergegeven wordt. Naar aanleiding van deze schriftelijke intake vindt een mondeling intake-gesprek plaats van maximaal één uur. Daarin worden besproken:

  • de inhoud van het intake-formulier
  • de motivatie
  • de geschiktheid om aan de opleiding deel te nemen
  • vragen van de belangstellende

Binnen een week krijgt de belangstellende bericht over de mogelijkheid om aan de opleiding deel te nemen.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum aantal deelnemers is 30.

Examen, toetsing en diploma

Je kunt aan het 2e jaar van de opleiding deelnemen als je het 1e jaar van de opleiding met succes hebt afgerond of als je naar het oordeel van de docenten elders een vergelijkbare opleiding hebt gevolgd.

Literatuur

Elke deelnemer leest vier verplichte boeken van de literatuurlijst. Daarnaast is het aan te raden over elk onderdeel een boek naar keuze van de literatuurlijst te lezen. De boeken zijn te bestellen of te krijgen bij boekhandel Kailash, Pieterskerk Choorsteeg 16, 2311 TR Leiden, tel. 071- 513 78 02.