Werkwijze

Enige praktische informatie voor cliënten en cursisten.

Adres

De praktijk is een particuliere praktijk.
Kokkelbank 30
2317 MB LEIDEN (Merenwijk)

Dit is tevens het adres voor alle post over cursussen en behandelingen.

Tel: 071 522 5405 (ma-do 9:00 - 17:00)
E-Mail:  
Bank: NL40INGB0003642426 (BIC INGBNL2A) tnv CJWM van Kippersluis, Leiden

Bereikbaarheid

Via bovenstaand mailadres. De grootste kans om mij telefonisch te treffen is ma-do tussen 12.30-13.00.

Als je je buiten deze tijden erg rot voelt, er alleen of met vrienden niet uitkomt en het gevoel hebt dat je niet kan of wil wachten tot de volgende behandeling of cursusavond om er met mij over te praten, kun je mij altijd bellen. Als ik niet bereikbaar ben en er is volgens jou sprake van een ernstige crisis dan raad ik je aan contact op te nemen met je huisarts.

Benodigdheden bij cursussen

Voor de psychobalancing cursussen, workshops en jaartraining heb je nodig:

  • lakens, sloop en slaapzak (workshop)
  • laken en badhanddoek voor massages
  • sloffen voor binnen (workshop)
  • gemakkelijk zittende kleding (meerdere T-shirts (met korte mouwen) etc. in verband met hygiëne)
  • toiletspullen
  • pen en papier en map voor uitgedeelde literatuur

Voor de meditatiecursussen heb je loszittende kleding en een trui nodig, pen en papier. Er is een kleedkamer aanwezig waar je kunt omkleden.

Locaties

Individuele behandelingen:
Kokkelbank 30, 2317 MB Leiden.

Ontspannings- en meditatiegroep en psychobalancing cursussen:
‘Le Petit Port’, Herenstraat 9 te Leiden (Dit is bij het centrum).

Alle workshops en de jaartraining:
De “Lindehoeve”, Ridderbuurt 3 , 2402 NG ALphen a/d Rijn Tel: 0172-444865.

Afzeggingen

Als je niet kan op een cursus of workshop laat dat dan zo snel mogelijk weten. Bij een workshop of cursus waarvoor je hebt ingeschreven en die je afzegt, betaal je het cursusbedrag minus de logieskosten. In geval van ernstige ziekte of andere calamiteiten is er reductie mogelijk van dat bedrag tot €25,- inschrijfkosten.

Als je moet afzeggen voor een individuele behandeling doe dat dan per telefoon minstens twee werkdagen van tevoren anders ben je €50,- verschuldigd. Bij plotselinge ziekte, ongelukken etc. ben je niets verschuldigd.

Klachten

Mocht er iets in de behandeling of cursus niet naar je zin zijn, aarzel dan niet om dat met mij te bespreken.

Inhoud van de individuele sessies

Mijn methode heet Psychobalancing: dit is een synthese tussen Rebalancing en diverse psychotherapeutische methoden uit de meer psychologische benaderingen. Over Psychobalancing staat meer op de pagina ‘De behandeling’.
De andere methoden zijn o.a. gesprekstherapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, relatietherapie voor paren, hypnotherapie, meditatie en focusing.
Ik bepaal in een eerste intake gesprek samen met de cliënt welke behandelmethode gewenst en zinvol zou kunnen zijn. Ik vraag van de client om voor het intake-gesprek een levensloopbeschrijving te schrijven. Daarna wordt de behandeling volgens de gekozen methode gestart. Dit kan lichaamsgerichte psychotherapie zijn (werken op de massagetafel), een van de andere hierboven genoemde therapievormen die plaats vinden d.m.v. gesprekken of een combinatie van beide benaderingen. In het intake-gesprek worden samen met de client duidelijke doelstellingen geformuleerd en worden de verwachtingen van de client besproken.

Ook als de behandeling is gestart kan de client aangeven of er die sessie voorkeur bestaat voor lichaamsgericht werken of gesprekstherapie (of een mix van beide). Verder is het zo dat de client bepaalt waar zijn of haar grenzen liggen; een leerdoel voor een aantal clienten is sowieso het leren voelen en aangeven van de eigen grenzen.

Frequentie, duur en afronding van de behandeling

Een complete behandeling bij mij heeft geen vaste lengte. Het is afhankelijk van de problematiek en behoefte van de cliënt. De eerste 8 sessies zijn eens in de veertien dagen; de daaropvolgende sessies zijn eens in de 21 of 28 dagen. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie, waarin wordt gekeken of de behandeldoelstellingen die in de eerste sessie zijn geformuleerd, zijn verwezenlijkt en welke veranderingen er verder zijn opgetreden in het leven van de cliënt. Daarom wordt de laatste sessie een sessie vooraf aangekondigd door de client of door mij zodat de evaluatie kan plaatsvinden. Voor wie dat wil raad ik een follow-up sessie aan waarin het beklijven van de resultaten wordt besproken; meestal ongeveer drie maanden na de laatste sessie.

Prijzen

Individuele behandeling: kost € 80,- voor 1,5 uur. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden Psychobalancing niet. Sommigen echter (deels) wel. Ook vergoedt de werkgever soms als de problematiek werkgerelateerd is of invloed heeft op het functioneren van de client als werknemer. Het is dus raadzaam om een kopie van de rekening die je van mij krijgt op te sturen aan je verzekering (vergezeld van een motivatie). Ga er van uit dat je de sessies zelf moet betalen.

Workshops Psychobalancing (vrijdag 20:00-zondag 17:30) kosten €295,-.

De meditatiecursus in Leiden kost € 170,- per 15 lessen.

De jaartraining PSYCHOBALANCING kost € 1995,- inclusief logies.

Het bedrag voor curussen of workshops wordt minimaal twee weken vòòr aanvang overgemaakt op het bovenstaande banknummer. Als mensen een individuele behandeling willen of mee willen doen met één van de cursussen maar financieel krap zitten (bv. bijstand, studenten) dan geef ik soms een reductie op de prijs.

Vakanties

In de zomer is de praktijk zes weken gesloten (meestal tweede week juli tot de laatste week van augustus) en in de kerstvakantie twee weken. Clienten of cursisten die in die periode begeleiding menen nodig te hebben, dienen dat twéé weken voor de vakantie aan te geven dan zoek ik een collega die voor mij waarneemt. Bij een crisis die tijdens de vakantie optreedt, adviseer ik contact op te nemen met de huisarts.

Hygiëne

Bij lichaamswerk kom je fysiek dicht bij de ander. Het spreekt voor zich dat het dan plezierig is als beiden schoon zijn. Was in iedere geval voor en na de cursus je handen met zeep. Voor cursisten is het in verband met de te leren massagetechnieken noodzakelijk dat je nagels kort geknipt en gevijld zijn. Mensen die roken, kunnen beter vanaf een uur voor de cursus of behandeling niet meer roken en hun tanden poetsen.
Als je een wondje hebt, dek dat dan af met een pleister. Als je een (huid)aandoening hebt die besmettelijk is of waarvan je dat niet weet, vertel mij dat dan vòòr de sessie of cursus (bv voetschimmel, griep etc).

Dossier

Het dossier dat ik bij individuele behandelingen samenstel wordt door niemand anders dan mijzelf ingezien; de intakefomulieren bij de cursussen worden (bij deelname) ook door de andere docenten ingezien evenals de aantekeningen over de cursisten. Verder wordt het dossier behandeld volgens de privacywetgeving. Het dossier wordt na de wettelijke bewaartermijn van tien jaar vernietigd.

Overleg met hulpverleners

Ik overleg soms met de huisarts, specialist, verzekeringsarts of andere behandelaar. Dit doe ik echter alleen na overleg met de client of cursist.